Med Nero Burning ROM kan du bränna BDMW-skivor med BDMW-filer (=Blu-ray Movie) från hårddisken. De BDMV-skivor som du skapar kan spelas i nästan alla vanliga Blu-ray-spelare.  
Med Nero Burning ROM kan du bränna en BDMV om en färdig BDMV-mappstruktur inklusive förmastrade filer redan finns.

 

 

 

I Nero Burning ROM går det inte att skapa en DVD-video, en AVCHD-video, eller en BDMV-video från videofiler. Du kan exempelvis konvertera videofiler till DVD-video, till AVCHD-video, eller BDMV-video i Nero Vision. Nero Vision ingår i den fulla versionen av Nero Multimedia Suite. Mer information om Nero Vision finns på webbsidan www.nero.com, och mer information om videoredigering finns i separat Nero Vision-manual.

 

 
Gör följande om du vill kompilera en BDMV-videoskiva:  
1.
Välj alternativet Blu-ray i listrutan i fönstret Ny kompilering. (Om fönstret Ny kompilering inte är öppet kan du öppna det genom att klicka på Nytt i huvudfönstret.)
2.
Välj kompileringstypen BDMV-video från urvalslistan.
à
Flikarna med de inställningsalternativ som är giltiga för den kompileringstypen visas.
3.
Ange ett namn för BDMV-skivan i inmatningsfältet Skivnamn.
4.
Klicka på Nytt.
à
Fönstret Ny kompilering stängs och alternativfönstret visas.
Det innehåller den specifika och förangivna BDMV-mappstrukturen.
5.
Välj ut den film som du vill bränna från läsarområdet till höger.
6.
Dra den befintliga mappstrukturen för BDMV inklusive de förmastrade filerna till kompileringsområdet till vänster.
à
De valda filerna har nu lagts till i kompileringen och visas i kompileringsfönstret. Kapacitetsstapeln visar hur mycket utrymme som behövs på skivan.

 

 

 

Filer och mappar
BDMV-videon innehåller olika mappstrukturer. Endast vissa filer tillåts i en enskild mapp. Om du endast har enskilda filer måste du allokera rätt filer till de specifika mapparna.
\BDMV\index.bdmv
\BDMV\MovieObject.bdmv
\BDMV\PLAYLIST\*.mpls
\BDMV\CLIPINF\*.clpi
\BDMV\STREAM\*.m2ts
\BDMV\AUXDATA\sound.bdmv
\BDMV\AUXDATA\*.otf
\BDMV\BDJO\*.bdjo (de här filerna är valfria men mappen måste vara tillgänglig)
Även mapparna \BDMV\META, \BDMV\JAR och \CERTIFICATE måste vara tillgängliga men kan lämnas tomma.
Om mappen \BDMV\BACKUP är tillgänglig innehåller den filerna index.bdmv, MovieObjects.bdmv samt mapparna PLAYLIST, CLIPINF och BDJO.

 

 
è
Du har nu sammanställt en BDMV-video som är färdig att brännas.

Så här kompilerar du en BDMV-videoskiva