Med Nero Burning ROM kan du bränna AVCHD-skivor med AVCHD-videofiler från hårddisken eller kameran. AVCHD-skivor kan vanligtvis brännas till en DVD eller en Blu-ray-skiva. En Blu-ray-skiva har mer utrymme än en DVD-skiva.
AVCHD-video på DVD-skiva motsvarar specifikationerna för en Blu-ray-skiva. Emellertid är det inte säkert att uppspelning är möjlig på alla fristående Blu-ray-spelare.  
Med Nero Burning ROM kan du bränna en AVCHD om en färdig AVCHD-mappstruktur inklusive förmastrade filer redan finns.

 

 

 

I Nero Burning ROM går det inte att skapa en DVD-video, en AVCHD-video, eller en BDMV-video från videofiler. Du kan exempelvis konvertera videofiler till DVD-video, till AVCHD-video, eller BDMV-video i Nero Vision. Nero Vision ingår i den fulla versionen av Nero Multimedia Suite. Mer information om Nero Vision finns på webbsidan www.nero.com, och mer information om videoredigering finns i separat Nero Vision-manual.

 

 
Gör följande om du vill kompilera en AVCHD-videoskiva:  
1.
Välj alternativet DVD eller Blu-ray i listrutan i fönstret Ny kompilering. (Om fönstret Ny kompilering inte är öppet kan du öppna det genom att klicka på Nytt i huvudfönstret.)
2.
Välj kompileringstypen AVCHD (TM)-video från urvalslistan.
à
Flikarna med de inställningsalternativ som är giltiga för den kompileringstypen visas.
3.
Ange ett namn för AVCHD-skivan i inmatningsfältet Skivnamn.
4.
Klicka på Nytt.
à
Fönstret Ny kompilering stängs och alternativfönstret visas.
Det innehåller den specifika AVCHD-mappstrukturen.
5.
Välj ut den film som du vill bränna från läsarområdet till höger.
6.
Dra den befintliga mappstrukturen för videon (Video TS) inklusive de förmastrade filerna till kompileringsområdet till vänster.
à
De valda filerna har nu lagts till i kompileringen och visas i kompileringsfönstret. Kapacitetsstapeln visar hur mycket utrymme som behövs på skivan.

 

 

 

Filer och mappar
AVCHD-videon innehåller olika mappstrukturer. Endast vissa filer tillåts i en enskild mapp. Om du endast har enskilda filer måste du allokera rätt filer till de specifika mapparna.
\BDMV\index.bdmv
\BDMV\MovieObject.bdmv
\BDMV\PLAYLIST\*.mpls
\BDMV\CLIPINF\*.clpi
\BDMV\STREAM\*.m2ts
\BDMV\AUXDATA\sound.bdmv
\BDMV\AUXDATA\*.otf
\BDMV\BDJO\*.bdjo (de här filerna är valfria men mappen måste vara tillgänglig)
Även mapparna \BDMV\META, \BDMV\JAR och \CERTIFICATE måste vara tillgängliga men kan lämnas tomma.
Om mappen \BDMV\BACKUP är tillgänglig innehåller den filerna index.bdmv, MovieObjects.bdmv samt mapparna PLAYLIST, CLIPINF och BDJO.
Vidare kan en AVCHD-video innehålla mappen AVCHDTN. Den här mappen behöver inte vara tillgänglig om den är tom. Om den är tillgänglig ska den innehålla följande filer:
\AVCHDTN\thumbnail.tidx
\AVCHDTN\thumbnail.tdt2

 

 
è
Du har nu sammanställt en AVCHD-videoskiva som är färdig att brännas.
AVCHD
AVCHD är ett HD-inspelningsformat för kameror. Det används för DVD-skivor men är kompatibelt med Blu-ray-skivor.

Så här kompilerar du en AVCHD-videoskiva