Med Nero Burning ROM kan du sammanställa och bränna DVD-skivor med DVD-videofiler från hårddisken. De DVD-skivor som du skapar kan spelas i nästan alla vanliga DVD-spelare.  
Med Nero Burning ROM kan du bränna en DVD om DVD-videon, d.v.s. en färdig DVD-mappstruktur, redan finns.  

 

 

 

I Nero Burning ROM går det inte att skapa en DVD-video, en AVCHD-video, eller en BDMV-video från videofiler. Du kan exempelvis konvertera videofiler till DVD-video, till AVCHD-video, eller BDMV-video i Nero Vision. Nero Vision ingår i den fulla versionen av Nero Multimedia Suite. Mer information om Nero Vision finns på webbsidan www.nero.com, och mer information om videoredigering finns i separat Nero Vision-manual.

 

 
Gör så här om du vill sammanställa en DVD-video:
1.
Välj alternativet DVD i listrutan i fönstret Ny kompilering. (Om fönstret Ny kompilering inte är öppet kan du öppna det genom att klicka på Nytt i huvudfönstret.)
2.
Välj kompileringstypen DVD-video från urvalslistan.
à
Flikarna med de inställningsalternativ som är giltiga för den kompileringstypen visas.
3.
Gör önskade inställningar på flikarna.
4.
Klicka på Nytt.
à
Fönstret Ny kompilering stängs och alternativfönstret visas. Det innefattar ett kompileringsfält för video- och bildfiler samt ett datafält.
5.
Välj ut de DVD-filer som du vill bränna från läsarområdet till höger.
6.
Dra den befintliga DVD-mappstrukturen för videon (Video TS) till videokompileringsområdet till vänster.
à
De valda filerna har nu lagts till i kompileringen och visas i kompileringsfönstret. Kapacitetsstapeln visar hur mycket utrymme som behövs på skivan.
è
Du har nu sammanställt en DVD-video och kompileringen är färdig att brännas.
Närliggande ämnen:
Alternativfönster

Kompilera en DVD-video