Mallen för att skapa en startskiva kan för Nero Burning ROM vara antingen en logisk enhet (till exempel enhet C:) eller en avbildningsfil på en enhet som innehåller data i en enhet sektor för sektor som fil. Är mallen för startskivan en logisk enhet emulerar startskivan denna vid starten. Det finns tre emuleringstyper:  
 
 
 
§
Diskettemulering: Här behövs en startbar diskett för att skapa den startbara skivan. Vid start emulerar den startbara skivan en diskett. Enhetsbeteckningen flyttas så att enhet A motsvarar den startbara skivan. Startdatavolymen begränsas av diskettens kapacitet (t.ex. 1 MB).
§
Hårddiskemulering: En startbar hårddisk behövs för att skapa den startbara skivan. Vid start emulerar skivan Enhet C. Alla enhetsbeteckningar från Enhet C ökar med ett. Startdatavolymen begränsas av cd-skivans kapacitet (t.ex. 700 MB), eller dvd-skivans kapacitet (t.ex. 8,5 GB). Om du exempelvis har en 200 GB hårddisk med endast en (200 GB) partition kan du inte skapa en startbar skiva från den utan att ompartitionera din hårddisk först.
§
Ingen emulering: Här förändras inte enhetsbeteckningarna. Den här typen används inte för startbara installationsskivor. Den här inställningen är avsedd för användare som inte behöver vare sig diskett- eller hårddiskemulering och vill installera en egen drivrutin.

Mall för startskiva