För att datorn ska kunna startas från en skiva måste startföljden vara inställd i datorns BIOS (grundläggande in-/utdatasystem) så att enheten behandlas som startenhet (startföljd t.ex. CD-ROM, C, A). Om datorn har en SCSI CD ROM-enhet måste denna enhet vara ansluten till en SCSI-adapter med ett eget BIOS, vars inställningar ändras på liknande sätt. (Det här fungerar dock inte om datorns hårddiskar är av IDE-typ, eftersom enheter av IDE-typ prioriteras före SCSI-adaptern i startsekvensen.) 
Vid start från en skiva kan enbart operativsystem som inte skriver till mediet vid starten – som till exempel MS DOS eller Linux – användas. Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows XP skriver vid starten på det medium som de startas från. Eftersom detta inte är möjligt för en skiva avbryts processen och datorn kan inte startas.

Krav för att kunna starta från en skiva