Gör så här om du vill skapa en startskiva: 
1.
Gå till huvudfönstret i Nero Burning ROM och klicka på Ny.
à
Fönstret Ny kompilering öppnas.
2.
Välj önskat skivformat från listrutan.
3.
Välj en Start-kompileringstyp.
à
Flikarna för den startbara skivan visas; fliken Starta finns längst fram.
4.
Om mallinformationen för den startbara skivan ska komma från en logisk enhet:
1.
Gå till området Källa till startbilden och välj alternativet Startbar logisk enhet.
2.
Välj önskat alternativ från listrutan:

 

 

 

Om den önskade logiska enheten inte finns med i listrutan beror det på att enheten är större än det utrymme som finns på skivan. Observera att du måste ha administratörsrättigheter för operativsystemet Microsoft® Windows® 2000 för att få åtkomst till enheten, vilket är nödvändigt för att framställa startskivor.

 

 
5.
Om mallinformationen till den startbara skivan ska komma från en avbildningsfil:
1.
Gå till området Källa till startbilden och välj alternativet Avbildningsfil.
2.
Klicka på Bläddra och välj önskad avbildningsfil.
3.
Markera kryssrutan Aktivera expertinställningar och välj emuleringstyp för avbildningsfilen från listrutan Emuleringstyp om lämplig typ finns tillgänglig.

 

 

 

DosBootimage
I Nero Burning ROM görs startavbildningsfilen, DosBootimage.ima, tillgänglig. Sökvägen till avbildningsfilen finns angiven i fältet Avbildningsfil enligt standard. Du kan även välja det språk som ska visas när systemet startas samt välja tangentbordslayout från listrutan Startspråk.
DosBootimage är en avbildningsfil av DOS-startdisketten Caldera och emulerar en diskett. Avbildningen innehåller drivrutiner för läsning från skiva och stödjer FAT 32 (läsning/skrivning) samt NTFS (endast läsning). Om du väljer DosBootimage för den startbara skivan är expertinställningarna redan förangivna. 

 

 

 

 

Om du väljer en ISOLINUX startavbildningsfil anges expertinställningarna automatiskt rätt för ISOLINUX startbar skiva i Nero Burning ROM. 

 

 
6.
Gör övriga önskade inställningar på flikarna.
7.
Klicka på Nytt.
à
Alternativfönstret visas.
8.
Välj ut de filer/mappar som ska skrivas till startskivans ISO-del och dra dem till kompileringsområdet.
è
Filerna/mapparna visas i kompileringsområdet och kapacitetstapeln visar hur mycket plats som behövs på skivan. Du har nu skapat den startbara skivan och kan inleda bränningen.
Start-cd (Boot cd)
Att “boota” (starta) innebär att operativsystemet sätts igång när en dator startas. Normalt sett sker detta från hårddisken. Om du av någon anledning inte vill eller kan starta från hårddisken kan du läsa in ett operativsystem från enheten med en startskiva.

Framställa och bränna en startskiva