Med Nero Burning ROM kan du skapa en startskiva som datorn kan startas med utan att hårddisken behöver användas. Därför används ofta startbara skivor som “nödfallsskivor” för att starta datorn om det inte går att komma åt hårddisken.
Startbara skivor skapas enligt “El Torito”-standard, en utvidgning av ISO-9660-normen som bestämmer hur dataskivor ska vara uppbyggda. Skivan innehåller en startavbildning och en ISO-del. Startavbildningen innehåller alla filer som krävs för att sätta igång operativsystemet och starta datorn. ISO-delen kan innehålla valfria datafiler, som du på det här sättet säkrar.  

Startskiva