Nero SecurDisc Viewer inkluderas automatiskt i en SecurDisc-skiva som bränns med Nero Burning ROM eller Nero Express. Mata in SecurDisc-skivan i en diskenhet för att öppna Nero SecurDisc Viewer automatiskt.
Nero SecurDisc Viewer kan också öppnas genom att dubbelklicka på filen NeroSecurDiscViewer.exe. Den här filen kan antingen hittas på SecurDisc-skivan eller hämtas från www.securdisc.net eller www.nero.com.  

Starta Nero SecurDisc Viewer