Med Nero SecurDisc Viewer kan du kopiera filer från SecurDisc-skivan till hårddisken. Om filerna har skyddats mot obehörig åtkomst kan du mata in lösenordet här. Om PDF-filerna har kopieringsskyddats behöver du en SecurDisc-enhet också, samt lösenord för att kopiera filerna. 
Så här gör du:
1.
Markera kryssrutorna för de filer du vill kopiera till hårddisken.
2.
Klicka på knappen Spara till.
à
Om data på SecurDisc-skivan är lösenordsskyddade så öppnas fönstret Lösenordsskydd. 
3.
Mata in lösenordet i textrutan och klicka på knappen Verkställ.
à
Om PDF-filer på SecurDisc-skivan är kopieringsskyddade öppnas fönstret Kopieringsskydd. 

 

 

 

Pdf-filer
Kopieringsskyddade PDF-filer kan bara öppnas med en drivrutin som stöder SecurDisc.

 

 
4.
Mata in lösenordet i textrutan och klicka på knappen Verkställ.
à
Ett utforskarfönster öppnas.
5.
Markera den önskade mappen och klicka på OK.
à
Fönstret Kopiera data öppnas och filerna kopieras. Du kan följa förloppet med statusindikatorn och de meddelanden som visas. Så fort kopieringsprocessen avslutas visas ett meddelande med informationen.
è
De markerade filerna kopieras till vald mapp.

Kopiera data till hårddisken