Med Nero SecurDisc Viewer kan du verifiera äktheten för SecurDisc-skivan om den signeras digitalt. Du behöver den allmänna nyckeln från distributören för SecurDisc-skivan i det här syftet. Genom att kontrollera den allmänna nyckeln kan Nero SecurDisc Viewer bekräfta att data är autentisk och inte har manipulerats.  
Så här gör du:
1.
Klicka på knappen Signatur.
à
Ett utforskarfönster öppnas.
2.
Markera den offentliga nyckeln (*.bpk) som SecurDisc-skivan signerats med.

 

 

 

Gemensam nyckel
Skaparen av SecurDisc-skivan har också skapats eller valt den gemensamma nyckeln för skivan. Nyckeln ska distribueras av skaparen av skivan.

 

 
3.
Klicka på OK.
à
Utforskarfönstret stängs och fönstret Kontroll öppnas.
à
Signaturen kontrolleras. Du kan nu följa förloppet via statusindikatorn och de meddelanden som visas.
è
Så fort kopieringsprocessen har slutförts visas ett meddelande för att informera dig om resultatet av kontrollen.

Kontrollera signaturen