Nero SecurDisc Viewer kan användas för att kontrollera dataintegritet för en SecurDisc-skiva genom att använda funktionen för kontrollsumma. Dataintegriteten varnar dig om data på skivan är utsattför risk för skivförstöring, så att du hinner säkerhetskopiera den till en annan skiva. 
Så här gör du:
1.
Klicka på knappen Integritet.
à
Fönstret Kontroll av filintegritet öppnas och integritetskontrollen utförs. Du kan följa förloppet via statusfältet och de meddelanden som visas.
è
Så fort integritetskontrollen slutförs visas ett meddelande för att informera dig om resultatet av kontrollen.

Kontrollera dataintegritet