Nero SecurDisc Viewer är ett fristående program och är en del av teknikplattformen SecurDisc. SecurDisc är en teknik som har utvecklats av Nero och HLDS som du kan använda för att skapa skivor med speciella skyddsegenskaper. SecurDisc avser både en programvaruteknik och en speciell maskinvaruteknik.
Nero SecurDisc Viewer är tillgänglig för gratis nedladdning på adressen www.securdisc.net eller www.nero.com och inkluderas även automatiskt i en SecurDisc-skiva som bränns med Nero Burning ROM eller Nero Express. 
Skivor som skapas med Nero och SecurDisc-kompileringstypen omfattas av dataintegritet och återskapningsbarhet. Dessutom kan data på SecurDisc-skivan skyddas mot obehörig åtkomst genom att använda ett lösenord. Data kan även signeras digitalt. Nero SecurDisc Viewer gör det möjligt för dig att kopiera skyddade data till hårddisken och kontrollera säkerheten för data. 
Om PDF-filer inte har skyddats med kopieringsfunktionen för SecurDisc, möjliggör Nero SecurDisc Viewer för dig att kopiera och öppna PDF-filer. Observera att en drivrutin som har stöd för SecurDisc (dvs från HLDS/LG) är nödvändig för den här specialfunktionen. 

 

 

 

Mer information om SecurDisc-teknik finns på www.securdisc.net.

 

 
Närliggande ämnen:
Kompilera en SecurDisc-skiva

Om Nero SecurDisc Viewer