På fliken CD extra finns inställningsalternativ för album.  
Följande information finns i området Info:
Visningsfönster

Visar information om kompileringen.

Följande konfigurationsalternativ finns i området Album:
Inmatningsfältet
Albumbeteckning

Anger en beteckning för albumet. Detta är särskilt användbart om albumet ska bestå av flera CD-skivor.

Inmatningsfältet
Antal skivor i album

Anger hur många skivor kompileringen ska bestå av.

Inmatningsfältet
Albumsekvensnummer

Anger albumnumret för den aktuella skivan.

Knapp
Bilder

Öppnar fönstret CD extra-bilder, där du kan välja ut bilder för CD:ns fram- och baksida samt ange bildformat.

Följande konfigurationsalternativ finns i området Lokalisering:
Visningsfönstret
Språk

Visar tillgängliga språk. När du markerar ett språk kan du lägga till titeln på albumet i textrutan Albumtitel . Varje språk kan innehålla en separat titel.

Knapp
Lägg till

Öppnar fönstret Nytt språk där du kan välja ett nytt språk från en landslista.

Knapp
Ta bort

Tar bort det valda språket.

Inmatningsfältet
Albumtitel

Infogar en albumtitel för markerat språk i alternativlistan Språk.

 

Inställningar för cd extra