Du kan ange egenskaperna för de ljudfiler som skapas på fliken Utdata.
Följande inställningsalternativ finns:
Inmatningsfönstret
Utdatamapp

Väljer var utdatafilen ska sparas.

Knapp
Bläddra

Öppnar ett läsarfönster där du kan välja en lagringsplats.

Listrutan
Läge för att skapa filnamn

Väljer den metod som ska användas för att skapa namn på utdatafiler.

Kryssrutan
Skapa automatiskt en spellista av sparade ljudspår

Skapar en spellista med sparade ljudfiler. En spellista är en lista över rippade ljudfiler i rätt ordning med rätt metadata. Det är ett väldigt lätthanterligt verktyg − du kan helt enkelt markera spellistan för att lägga till alla ljudfiler till en ljudkompilering eller ett uppspelningsprogram.

Listrutan
Format för spellista

Välj ett format för spellistan.

Listrutan
Filformat

Väljer utgångsformat för ljudet i den markerade ljudfilen. Det valda filformatet visas först nästa gång. Du kan välja mellan Nero AAC Audio, MP3-ljud, WAVE, AIFF, FLAC och Ogg Vorbis.

Listrutan
Kvalitet

Väljer bithastighet för det valda ljudformatet. Om bithastigheten är låg överförs mindre data. Filen blir mindre och får sämre kvalitet. Om bithastigheten är hög överförs mer data. Filen blir större med bättre kvalitet. Ett värde på 128 för MP3-filer ligger nära CD-kvalitet. För MP3-formatet kan du även välja om du vill skapa en MP3-fil eller en mp3 PRO-fil.
Endast tillgänglig om du har valt Nero AAC-ljud eller MP3-ljud-formatet.

Kryssrutan
Framtvinga fram kompabilitet med iPod

Gör Nero AAC-ljud tillgängligt för en iPod. 
Är bara tillgängligt om du valde utgångsformatet Nero AAC-ljud output format.

Kryssrutan
Inaktivera ID3v2 avsynkronisering

Inaktiverar ID3v2 avsynkronisering under avkodningsprocessen.
ID3v2 avsynkronisering är en del av MP3-avkodningsprocessen. Om du använder den här funktionen ökar chansen att MP3-filen kan spelas upp även med gammal programvara eller maskinvara som inte stöder ID3v2. Vissa enheter som stöder ID3v2 stöder dock inte ID3v2 avsynkronisering. Visningen av bild- eller textmärkningar kan fungera dåligt på sådana enheter vid uppspelning av MP3-filer med avsynkroniserad ID3v2. Markera kryssrutan om du har stött på den här typen av problem.

Kryssrutan
Lägg till skivomslag till filen om det är möjligt

Lägger till skivomslag till filerna. Skivomslag fungerar exempelvis som en minivy i Utforskaren. Om du lägger till skivomslag ökar filstorleken. 
Endast tillgängligt om skivomslag är tillgängligt eller har valts för den här ljudskivan.

 
AIFF
Formatet AIFF (Audio Interchange File Format) är ett okomprimerat ljudformat från Apple® och utgör en sorts motsvarighet till WAV-formatet från Microsoft. Filer är större än om du använder ett komprimerat format men kvaliteten är bättre. AIFF Compressed är den komprimerade versionen.

Nero AAC
Olika MPEG-4-video och audio codecs samlas in i Nero AACoch blir fullt kompatibla med MPEG-4 av standardtyp. Nero AG utvecklar dessa kontinuerligt. På det här sättet uppnås en avsevärt mycket högre kvalitet för multimediedata. Dessutom har nya funktioner implementerats, till exempel undertexter.

MP3
Ljudformatet MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) används för att minska storleken på ljudfiler till en bråkdel av deras ursprungliga storlek (faktor 1:10) med liten kvalitetsförsämring. Du kan beräkna ungefär 1 MB per minut istället för 10 MB för den ursprungliga filen. Det här värdet och kvaliteten kan variera beroende på hur komplex ljudsignalen är. Den bithastighet som används kan fungera som ett mått på kvaliteten. Ju högre bithastighet, desto bättre kvalitet, men även högre minneskrav.

WAV
Ljudformatet WAV, även kallat WAVE eller Waveform, är ett format från Microsoft som inte använder datakomprimering. WAV är motsvarigheten till AIF-formatet från Apple.

Mp3PRO
Mp3 PRO är en Mp3-codec som komprimerar ljudfiler ännu mer men med lägre bithastighet och bättre kvalitet. 64 bit/s i Mp3 PRO motsvaras av 128 kbit/s i Mp3.

Fliken Utdata