På fliken Källa visas ljudfilerna på ljudskivan. Kontrollfunktionerna motsvarar dem som finns på CD-spelare.
Följande inställningsalternativ finns:
Listrutan
Källenhet

Markera den enhet där ljud-cd:n har lagts i.

Urvalslista med titlar

Fliken visar spåren på ljudskivan. Du kan välja att kopiera enskilda spår genom att markera respektive kryssruta.  

Knapp
Uppdatera

Skicka en ny fråga till Gracenote-databasen och fyll i metadata för ljudskivan, inklusive artist, titel och genre, om det finns en träff i databasen. 

Knapp
Redigera

Fönstret Redigera metadata öppnas. Här kan du redigera metadata för ljudskivan som skickas från Gracenote. Du kan ange metadata om det inte finns några poster för ljud-cd:n i Gracenote-databasen. Dessa metadata skickas till Gracenote och läggs till i Gracenote-databasen.

Inmatningsfält
Album/artist/år

Visa eller ange metadata för album, artist och år.

Urvalslistan
Genre

Visa eller ange genre.

Omslagsområde

Visar skivomslag, det vill säga ljudskivans omslagsbild.

Knapp
Läs in omslag

Läser in ett alternativt omslag från din hårddisk.

 

Fliken Källa