Ange inställningarna för ljudfiler som ska sparas på hårddisken i fönstret Spara ljudspår på hårddisk. Fönstret öppnas när du klickar på menyn Extra > Spara ljudspår.  
Följande inställningsalternativ finns:
Flik
Källa

Anger inställningar för källan till ljudfilerna.

Flik
Utmatning

Ange konfigurationsalternativ för utdatafiler.

Knapp
Kopiera

Börja kopiera eller spara.

 

Fönstret Spara ljudspår på hårddisk