Ange inställningarna för ljudfiler som ska sparas på hårddisken i fönstret Spara ljudspår på hårddisk. Fönstret öppnas när du klickar på menyn Extra > Spara ljudspår.  
Följande inställningsalternativ finns:
Flik
Källa
Anger inställningar för källan till ljudfilerna.
Flik
Utmatning
Ange konfigurationsalternativ för utdatafiler.
Knapp
Kopiera
Börja kopiera eller spara.
 

Fönstret Spara ljudspår på hårddisk