Med Nero Burning ROM kan du spara ljudfiler från en ljudskiva på hårddisken. Då kodas filerna, d.v.s. konverteras till ett format som datorn kan läsa. Vanligen komprimeras ljudfilerna.  
Ljudskivan kan identifieras automatiskt med Gracenote MusicID. Så kallade metadata, till exempel titel, genre och spårtitel, hämtas från Gracenote-databasen och kopplas till spåren. Om möjligt visas skivomslag som hör till spåren. På så sätt får du ljudfiler som har riktiga och fullständiga namn efter kodningen.

 

 

 

Musikidentifieringsteknik och relaterade data tillhandahålls av Gracenote®. Gracenote-tekniken utgör branschstandarden inom musikidentifieringsteknik och leverans av relaterat innehåll. Om du vill få mer information besöker du www.gracenote.com. 

 

 

 

 

Det går inte att spara ljudfiler från kopieringsskyddade cd-skivor.

 

 
Så här gör du för att spara ljudfiler:
1.
Klicka på menyn Extra > Spara ljudspår.
à
Fönstret Spara ljudspår på hårddisk öppnas.
2.
Sätt i ljud-cd:n i en enhet.
à
Skivan analyseras och den information som behövs skickas till Gracenote. Om en exakt träff hittas i Gracenote-databasen används och visas de metadata som hittas.
à
Om flera poster hittas eller om den hittade posten är tvetydig så öppnas fönstret Träffar och metadataposterna i fråga visas.
3.
Markera den metadatapost som stämmer överens med ljudskivan.
4.
Klicka på Skicka nya data om ingen av metadataposterna stämmer överens med ljud-cd:n.
à
Fönstret Redigera metadata öppnas.

 

 

 

Fönstret Redigera metadata öppnas även om det inte finns några träffar i databasen men du vill ange metadata och göra dem tillgängliga.

 

 
5.
Redigera ljudspårets metadata (Titel och Artist) genom att klicka på det i spårlistan.
6.
Redigera ljudskivans metadata Albumtitel, Artist, År, Genre och Skivomslag) på höger sida.
7.
Klicka på Avancerade alternativ om du vill lägga till ytterligare information.
à
Fönstret Gracenote MusicID-information, från Gracenote, öppnas. När du har angett ytterligare information måste du stänga det här fönstret så att fönstret Redigera metadata visas igen.
8.
Klicka på Skicka data.
à
Om du har ändrat metadata för ljudskivan eller fyllt i dem för första gången skickas ändringarna till Gracenote och läggs till i Gracenote-mediadatabasen.
à
Fönstret Redigera metadata stängs och informationen skickas till fönstret Spara ljudspår på hårddisk.
9.
Markera de spår som du vill spara på hårddisken.
10.
Klicka på fliken Utdata.
à
Fliken Utdata öppnas.
11.
Välj ljudformat för målfilen i listrutan Filformat.
12.
Välj en metod för att skapa filnamnet i listrutan Läge för att skapa filnamn.
13.
Ange övriga inställningar.
14.
Klicka på Kopiera.
à
Konverteringen startar. En mapp med albumnamnet skapas i önskad mapp. Ljudfilerna sparas i mappen och namnges enligt den metod som du har valt. En spellistefil skapas och sparas i samma mapp. Metadata som identifieras med hjälp av Gracenote skrivs till ljudfilen.
I fönstret Förlopp ser du hur mycket som har sparats. När filen har sparats stängs fönstret automatiskt.
15.
Klicka på Stäng.
è
Fönstret Spara ljudspår på hårddisk stängs. Du har sparat ljudfiler.

Kopiera ljud-cd till hårddisk