Nero Burning ROM kan koda ljudfiler på en ljud-CD i OGG Vorbis-formatet.
Ställ in alternativ i fönstret OGG Vorbis-inställningar som du kan öppna i fönstret Koda filer med knappen Inställningar. Kontrollera att du har valt OGG Vorbis som Utgångsformat för fil.  
Följande konfigurationsalternativ finns i fönstret OGG Vorbis-inställningar:
Kryssrutan
Konstant bithastighet

Anger en konstant bithastighet, d.v.s. dataflödet per tidsenhet och kvantiteten data som sparats är samma för hela ljudfilen.
Om bithastigheten är låg överförs mindre data. Filen blir mindre och får sämre kvalitet. Om bithastigheten är hög överförs mer data. Filen blir större med bättre kvalitet. Standardvärdet på 128 ligger nära CD-kvalitet.

Kryssrutan
Variabel bithastighet

Anger en variabel bithastighet, d.v.s. dataflödet per tidsenhet – och kvantiteten data som sparats – anpassas efter ljudfilens dynamik. Bithastigheten kan till exempel vara lägre vid tystare delar av spåret.
Du kan ställa in en variabel bithastighet mellan 0 och 100. 0 innebär sämst kvalitet och 100 bästa möjliga kvalitet.

 
Ogg
Innehållsformatet Ogg innehåller digitaliserade eller komprimerade multimediafiler som har kodats med Vorbis-metoden. Ogg Vorbis är ett kodningsverktyg med öppen källkod.

AIFF
Formatet AIFF (Audio Interchange File Format) är ett okomprimerat ljudformat från Apple® och utgör en sorts motsvarighet till WAV-formatet från Microsoft. Filer är större än om du använder ett komprimerat format men kvaliteten är bättre. AIFF Compressed är den komprimerade versionen.

WAV
Ljudformatet WAV, även kallat WAVE eller Waveform, är ett format från Microsoft som inte använder datakomprimering. WAV är motsvarigheten till AIF-formatet från Apple.

Kodningsalternativ för OGG Vorbis