Nero Burning ROM kan koda ljudfiler för en musik-CD i formatet Nero AAC-ljud.
Ställ in alternativen i Inställningar för Nero AAC-kodare som du kan öppna i fönstret Koda filer via knappen Inställningar. Kontrollera att du har valt Nero AAC-ljud som formatet Otgående fil.  
Följande inställningsalternativ finns i fönstret Inställningar för Nero AAC-kodare:
Listruteposten
Variabel bithastighet

Anger en variabel bithastighet, dvs. dataflödet per tidsenhet – och kvantiteten data som sparats – anpassas efter ljudfilens dynamik. Bithastigheten kan till exempel vara lägre vid tystare delar av spåret.
Du kan ställa in en variabel bithastighet mellan 0 och 100. 0 innebär sämst kvalitet och 100 bästa möjliga kvalitet.

Listruteposten
Genomsnittlig bithastighet

Anger en genomsnittlig bithastighet, dvs. dataflödet per tidsenhet – och kvantiteten data som sparats – anpassas efter ljudfilens dynamik. I princip är det en variabel bithastighet med begränsad bandbredd och kombinerar därmed fördelarna för variabel och konstant bithastighet.

Listruteposten
Konstant bithastighet

Anger en konstant bithastighet, dvs. dataflödet per tidsenhet och kvantiteten data som sparats är samma för hela ljudfilen.

Skjutreglaget
Kvalitet

Anger bithastighet, dvs. dataflöde per tidsenhet och kvantiteten data som sparats.
Om bithastigheten är låg överförs mindre data. Filen blir mindre och får sämre kvalitet. Om bithastigheten är hög överförs mer data. Filen blir större med bättre kvalitet. Standardvärdet på 128 ligger nära cd-kvalitet.

Kryssrutan
Använd tillägget .4a för att skriva filer

Kodar ljudfiler i M4A-ljudfilsformat, vilket definieras av Apple.

 
Nero AAC
Olika MPEG-4-video och audio codecs samlas in i Nero AACoch blir fullt kompatibla med MPEG-4 av standardtyp. Nero AG utvecklar dessa kontinuerligt. På det här sättet uppnås en avsevärt mycket högre kvalitet för multimediedata. Dessutom har nya funktioner implementerats, till exempel undertexter.

Kodningsalternativ för Nero AAC