Med Nero Burning ROM kan du koda ljudfiler på en ljudskiva i formaten MP3 och MP3PRO. Ställ in de här alternativen i fönstret MP3PRO som du kan öppna i fönstret Koda filer med knappen Inställningar. Kontrollera att du har valt MP3/MP3PRO som Utgångsformat för fil.  
Följande kodningsalternativ finns i området Inställningar:
Listrutan
Kodarkvalitet

Anger kodarkvalitet. Snabb, Medel och Högsta finns tillgängliga. De här inställningarna avgör om du prioriterar snabb kodning (Snabb) eller bättre psykoakustisk kodning för bästa möjliga resultat (Högsta).

Kryssrutan
Konstant bithastighet

Anger en konstant bithastighet, dvs. dataflödet per tidsenhet och kvaliteten på data som sparats är samma för hela ljudfilen. Om bithastigheten är låg överförs mindre data. Filen blir mindre och får sämre kvalitet. Om bithastigheten är hög överförs mer data. Filen blir större med bättre kvalitet. Standardvärdet på 128 för MP3-filer ligger nära CD-kvalitet.
Välj Alternativ i listrutan som påverkar bithastigheten: sökhastighet per sekund i kbit, sökfrekvens per sekund i Hertz och kanalerna.

Kryssrutan
Variabel bithastighet

Anger en variabel bithastighet, dvs. dataflödet per tidsenhet – och kvantiteten data som sparats – anpassas efter ljudfilens dynamik. Bithastigheten kan till exempel vara lägre vid tystare delar av spåret.
Välj önskad kvalitetsnivå i listrutan.
Observera att alla spelare inte kan visa korrekt längd på MP3-filer som bränts med annan bithastighet.

Följande kodningsalternativ finns tillgängliga:
Kryssrutan
Aktivera Mp3PRO

Anger vilken kodarmetod som används. Om du markerar kryssrutan skapas en MP3PRO-fil (*.mp3-filändelse).
Om du avmarkerar kryssrutan skapas en MP3-fil (också den med *.mp3-filändelse).

Knapp
Expert

Öppnar området Avancerat där du kan ställa in Avancerade funktioner.

Följande kodningsalternativ finns i området Avancerade funktioner:
Kryssrutan
Originalbit
 

Anger musikfilens originalbit vilken varierar mellan kopia och original.
Markerad kryssruta: originalbit = 1, det vill säga original.
Omarkerad kryssruta: originalbit = 0, det vill säga kopia.

Kryssrutan
Privatbit

Ställer in musikfilens privatbit. Den reserveras för användaren och används endast i informationssyfte.

Kryssrutan
Copyrightbit

Ställer in musikfilens copyrightbit som identifierar skyddat innehåll.
Markerad kryssruta: copyrightbit = 1, det vill säga skyddad.
Omarkerad kryssruta: copyrightbit = 0, det vill säga oskyddad.

Kryssrutan
Skriv CRC

Ställer även in en kontrollsumma i musikfilen som ser till att överföringsfel identifieras.

Kryssrutan
Tillåt intensiv stereokodning

Använder en särskild codec vid höga frekvenser som endast sparar riktningsinformation och volym.

Kryssrutan
Tillåt nedåtmix

Mixar två stereokanaler till en monosignal. Det här alternativet är användbart när utdata har sådan låg kvalitet att en dålig stereosignal är att vänta. Vid nedmixning till mono är ökad kvalitet sannolik.

Listrutan
Dämpning

Väljer en dämpningstyp för MP3-block. Vi rekommenderar dämpningstypen ISO som dämpar MP3-block enligt ISO-specifikationer.

 
MP3
Ljudformatet MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) används för att minska storleken på ljudfiler till en bråkdel av deras ursprungliga storlek (faktor 1:10) med liten kvalitetsförsämring. Du kan beräkna ungefär 1 MB per minut istället för 10 MB för den ursprungliga filen. Det här värdet och kvaliteten kan variera beroende på hur komplex ljudsignalen är. Den bithastighet som används kan fungera som ett mått på kvaliteten. Ju högre bithastighet, desto bättre kvalitet, men även högre minneskrav.

Codec
En codec kodar data så att du kan bränna dem eller spara dem digitalt och avkodar dem sedan för uppspelning. Det finns olika programvaru-codec, till exempel Cinapak, Indeo, Quicktime och Video for Windows. Exempel på maskinvaru-codec är MPEG, H.261 och Motion JPEG.

Kodningsalternativ för MP3 och MP3PRO