Med Nero Burning ROM kan du koda ljudfiler på en ljud-CD i formatet Mp3 med en Lame-codec. Ställ in alternativen i fönstret Mp3-inställningar som du kan öppna i fönstret Koda filer med knappen Inställningar. Kontrollera att du har valt Lame Mp3 Encoder som Utgångsformat. 
Följande kodningsalternativ finns i området Inställningar:
Listrutan
Konstant bithastighet

Anger en konstant bithastighet, dvs. dataflödet per tidsenhet och kvaliteten på data som sparats är samma för hela ljudfilen. Om bithastigheten är låg överförs mindre data. Filen blir mindre och får sämre kvalitet. Om bithastigheten är hög överförs mer data. Filen blir större med bättre kvalitet. Standardvärdet på 128 för Mp3-filer ligger nära CD-kvalitet.

Listrutan
Variabel bithastighet

Anger en variabel bithastighet, dvs. dataflödet per tidsenhet – och kvantiteten data som sparats – anpassas efter ljudfilens dynamik. Bithastigheten kan till exempel vara lägre vid tystare delar av spåret.
Välj önskad kvalitetsnivå i listrutan.

Följande kodningsalternativ finns i området Avancerade funktioner:
Listrutan
Kodningskvalitet

Anger kodningskvalitet. De här inställningarna avgör om du prioriterar snabb kodning (långsammast/snabbast) eller bättre psykoakustisk kodning för bästa möjliga resultat (högst/långsammast).

Kryssrutan
Originalbit
 

Ställer in musikfilens originalbit, som skiljer mellan kopian och originalet.
Markerad kryssruta: Originalbit = 1, dvs. original.
Avmarkerad kryssruta: Originalbit = 0, dvs. kopia.

Kryssrutan
Privatbit

Ställer in musikfilens privatbit. Den reserveras för användaren och används endast i informationssyfte.

Kryssrutan
Copyrightbit

Ställer in musikfilens copyrightbit som identifierar skyddat innehåll.
Markerad kryssruta: Copyrightbit = 1, dvs. skyddad.
Avmarkerad kryssruta: Copyrightbit = 0, dvs. oskyddad.

Kryssrutan
Skriv CRC

Ställer även in en kontrollsumma i musikfilen som ser till att överföringsfel identifieras.

 
MP3
Ljudformatet MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) används för att minska storleken på ljudfiler till en bråkdel av deras ursprungliga storlek (faktor 1:10) med liten kvalitetsförsämring. Du kan beräkna ungefär 1 MB per minut istället för 10 MB för den ursprungliga filen. Det här värdet och kvaliteten kan variera beroende på hur komplex ljudsignalen är. Den bithastighet som används kan fungera som ett mått på kvaliteten. Ju högre bithastighet, desto bättre kvalitet, men även högre minneskrav.

Codec
En codec kodar data så att du kan bränna dem eller spara dem digitalt och avkodar dem sedan för uppspelning. Det finns olika programvaru-codec, till exempel Cinapak, Indeo, Quicktime och Video for Windows. Exempel på maskinvaru-codec är MPEG, H.261 och Motion JPEG.

Kodningsalternativ för MP3 Lame