Nero Burning ROM kan koda ljudfiler på en ljudskiva i formaten AIIF eller WAV.  
Ställ in alternativ i fönstret AIFF/Wave som du kan öppna i fönstret Koda filer med knappen Inställningar. Kontrollera att du har valt Utgångsformatet AIFF eller Wave.
Följande konfigurationsalternativ finns i fönstret AIFF eller Wave:
Listrutan
Frekvens

Anger sökhastighet per sekund och avgör därmed sökningens frekvens. Ju högre frekvens, desto oftare genomförs sökningen.

Listrutan
Bitar

Anger sökningens noggrannhet och avgör därmed kvaliteten på respektive sökning. Ju högre bittecken, desto mer noggrann är sökningen.

Listrutan
Kanaler

Anger vilka kanaler som spelas in.

 
Ogg
Innehållsformatet Ogg innehåller digitaliserade eller komprimerade multimediafiler som har kodats med Vorbis-metoden. Ogg Vorbis är ett kodningsverktyg med öppen källkod.

AIFF
Formatet AIFF (Audio Interchange File Format) är ett okomprimerat ljudformat från Apple® och utgör en sorts motsvarighet till WAV-formatet från Microsoft. Filer är större än om du använder ett komprimerat format men kvaliteten är bättre. AIFF Compressed är den komprimerade versionen.

WAV
Ljudformatet WAV, även kallat WAVE eller Waveform, är ett format från Microsoft som inte använder datakomprimering. WAV är motsvarigheten till AIF-formatet från Apple.

Kodningsalternativ för AIF och WAV