Du kan se grundläggande information om den valda filen i området Källinformation på fliken Spåregenskaper. Du öppnar fönstret genom att markera en ljudfil i kompileringsfönstret för ljud-CD och klickar på menyn Redigera > Egenskaper. 
Du kan ange följande information under Egenskaper:
Inmatningsfältet
Titel (CD-text)

Anger den titel som ska sparas som CD-text. Den angivna titeln visas vid uppspelning på en CD-spelare som stöder CD-text.
Endast latinska tecken kan visas som CD-text. CD-text kan endast skrivas i Disc-at-once-läget.

Inmatningsfältet
Artist (CD-text)

Anger den artist som ska sparas som CD-text. Det angivna artistnamnet visas vid uppspelning på en CD-spelare som stöder CD-text.
Endast latinska tecken kan visas som CD-text. CD-text kan endast skrivas i Disc-at-once-läget.

Inmatningsfältet
Paus

Här anger du längden – i sekunder eller i bildrutor – för pausen mellan den valda ljudfilen och nästa ljudfil.

Inmatningsfältet
ISRC (International Standard Recording Code)

Identifierar CD-skivan via en 12-siffrig digital kod. ISRC-koden införs i subkod och är inte hörbar.
Om du inte känner till ISRC-koden lämnar du inmatningsfältet tomt.

Kryssrutan
Skydd

Anger kopieringskydd för motsvarande spår på ljud-CD-skivan. Eftersom de flesta CD-bränningsprogram hoppar över detta kan kopieringsskydd inte garanteras. Ett varningsmeddelande öppnas i Nero Burning ROM när en ljud-CD med kopieringsskyddade spår kopieras.

Kryssrutan
Övertona med föregående spår

Lägger en övertoning mellan aktuell och föregående ljudfil. Du kan ange längden på övertoningen i sekunder eller sektorer.  

Ram
På en ljud-cd-skiva motsvarar 75 sektorer en sekunds spelad musik. En sektor består av upp till 98 ramar, och varje ram innehåller 24 byte data och 9 byte kontrolldata. “Ram” beskriver på samma sätt en hel skärm inom tv- och videoteknik. Två halva bilder efter varandra blir en hel skärm på en sekund med hjälp av sammanflätning.

Fliken Spåregenskaper