På fliken Index, gränser, dela kan du ange och ta bort index och dela ljudfiler för att skapa två eller fler som är kortare. Fliken består av områdena Oscilloskop och Positioner. 
Ljudfiler visas grafiskt i området Oscilloskop. Följande konfigurationsalternativ finns i området Positioner:
Urvalslistor
Start/Slut

Visar start- och slutpositionerna för ljudfilen på CD-skivan.

Knapp
Nytt index

Anger en ny indexposition på den valda positionen. För CD-spelaren är det här positionen som den nya sången startar ifrån och spelaren kan även hoppa direkt till den. Alla CD-spelare har dock inte stöd för denna funktion.

Knapp
Redigera

Öppnar dialogrutan Ange spårslut.
Du kan ange en exakt position för delning.

Knapp
Ta bort

Tar bort den valda indexpunkten.

Knapp
Dela

Delar ljudfilen i två delar vid den markerade punkten.

Knapp
Spela upp

Spelar ljudfilen från den markerade punkten.
Under uppspelningen visas knappen Stoppa spelning.

Knapp
Stoppa spelning

Stoppar uppspelningen av ljudfilen.
Om uppspelningen stoppas visas knappen Spela upp igen.

Knapp
Dela vid indexpunkterna

Delar ljudfilen vid de angivna indexpunkterna.

Knapp
Zooma in

Förstorar den grafiska översikten över ljudfilen.

Knapp
Zooma ut

Förminskar den grafiska översikten över ljudfilen.

Knapp
Visa hela

Visar en grafisk översikt över hela ljudfilen.

 

Fliken Index, gränser, dela