Fliken Filter innehåller filter som förbättrar eller förändrar musikens kvalitet. En “icke-destruktiv” metod används, vilket innebär att ljudfilerna inte förändras och det enda som skapas är markeringar (s.k. flaggor) för vilka filter som ska användas. Dessa markeringar kan när som helst ändras eller tas bort. Inga ytterligare ljuddata skapas. Ljudfilerna på hårddisken ändras inte under den här proceduren. 
Följande konfigurationsalternativ finns i fönstret Egenskaper hos ljudspår:
Kryssrutan
Normalisera

Ställer in volymen för en ljudfil till ett förinställt värde. Filtret är användbart om ljudfilerna har helt olika ursprung och olika volym, och ljudvolymerna för de olika filerna behöver anpassas till varandra. 

Kryssrutan
Ta bort klickljud

Tar bort klick- och skrapljud från skador som till exempel kan finnas på gamla LP-skivor. 

Kryssrutan
Brusminskning

Minskar eller avlägsnar helt bruset från en ljudfil. Samtliga frekvenser som ligger under ett bestämt tröskelvärde (en viss ljudnivå) avlägsnas.

Kryssrutan
Tona in

Tonar in ljudstyrkan i en ljudfil från noll till full volym. Det här filtret kan vara användbart när filer kortas ner.

Kryssrutan
Tona ut

Tonar ut ljudstyrkan i en ljudfil från full volym till tystnad. Det här filtret kan vara användbart när filer kortas ner.

Kryssrutan
Stereobreddning

Förstorar/förminskar stereoeffekten i en ljudfil. Filtret har enbart effekt om originalfilen har spelats in i stereo.

Kryssrutan
Karaoke

Tonar ned sången i en ljudfil. Detta görs genom att de delar av ljudfilen som är identiska i båda kanalerna tonas ut.

Kryssrutan
Eko

Lägger till en ekoeffekt till ljudfilen.

Kryssrutan
Equaliser

Öppnar en equalizer som används för att ändra ljudstyrkan, bas och tonhöjd i de olika frekvensområdena.

Knapp
Testa valda filter

Spelar upp ljudfilen med de aktiverade filtren. Under uppspelningen kan du ändra inställningsalternativen för filtren och på det sättet kontrollera effekten.

 

Fliken Filter