Du kan visa och/eller göra ändringar i egenskaperna för ljudfiler på flikarna Spåregenskaper, Index, begränsningar, delningar och Filter i fönstret Egenskaper hos ljudspår. Öppna fönstret genom att markera en ljudfil i kompileringsfönstret för ljudskivor på menyn Redigera > Egenskaper.

Anpassa egenskaper för ljudfilen