På fliken Ljudskiva finns inställningsalternativ för ljudskivor. 
Följande konfigurationsalternativ finns på fliken Ljud-cd i området Allmänt:

 

Kryssrutan
Normalisera alla ljudfiler

Aktiverar ett filter som utjämnar ljudstyrkan på de ljudfiler som ska brännas. Detta rekommenderas särskilt när ljudfilerna kommer från olika källor.  

Kryssrutan
Ingen paus mellan spåren

Låter audiofilerna övergå i varandra utan paus på ljud-cd:n (som vid liveinspelningar).
Om kryssrutan är avmarkerad infogas det en paus på två sekunder mellan ljudfilerna.
Vi rekommenderar starkt att du använder läget disc-at-once. Annars finns en risk att det pausfria läget mellan spåren inte stöds av alla spelare och/eller ett kort klickljud hörs mellan spåren.

Följande inställningsalternativ finns på fliken i området Skivtext:  :
Kryssrutan
Skriv på cd

Aktiverar alternativet för skrivning av skivtext. På CD-spelare som stöder skivtext visas skivans titel samt ljudfilens och artistens namn på displayen.
Skivtext kan endast skrivas i läget disc-at-once.

Inmatningsfältet
Titel

Anger titeln på ljudskivan.

Inmatningsfältet
Artist

Anger artisten.

Du kan även ange ytterligare information om ljudskivan, t.ex. producent eller kommentarer.

Inställningar för ljud-CD