På fliken CDA-alternativ finns inställningsalternativ för cd-da-filer på ljud-cd:n. Området Hantering av CDA-filer ger dig möjlighet att välja den metod som Nero Burning ROM ska använda för att hantera utvalda audiofiler från en källjud-cd. Allmänt sett finns det två metoder:
 
 
 
§
Läsa in och temporärt lagra ljuddata i cacheminnet. Ljudskivor kan brännas i läget disc-at-once som stöder skivtext. 
§
Skapa en hänvisning till ljudfilen och läsa den först kort före bränningen (spårreferens). Ljudskivan kan endast brännas i läget track-at-once. 

 

 
 
Om du vill lägga till spår från en källjud-cd till din kompilering rekommenderar vi följande alternativ:
Rippa källjud-cd:n till hårddisken (se Kopiera ljud-cd till hårddisk). Det rekommenderas att du sparar spåren i förlustfritt FLAC-format. Gå sedan vidare genom att lägga ljudfilerna till ljudkompileringen.
 
 
Följande konfigurationsalternativ finns på fliken CDA-alternativ i området Hantering av CDA-filer:
Listruteposten
Utrymmesstrategi
Sparar ljudfilerna temporärt i cacheminnet till Nero Burning ROM.
Om det inte finns någon minnesplats tillgänglig skapas en hänvisning till ljudfilen och den läses först kort före bränningen. Den här posten väljs som standard.
Listruteposten
Cacheminne
Sparar ljudfilerna temporärt i cacheminnet till Nero Burning ROM.
Om det inte finns plats i minnet visas ett felmeddelande.
Listruteposten
Referensstrategi
Skapar en referens till ljudfilen och läser den först kort före bränningen. Som källmedium kan enbart en cd/dvd-enhet, ingen brännare, användas. Skivan kan enbart brännas med Track-at-once-metoden.
Listruteposten
Enhetsberoende strategi
Skapar en hänvisning till ljudfilen om en cd/dvd-enhet är tillgänglig. I annat fall används cacheminnet.
Knapp
Info
Visar mer omfattande information om hantering av cda-filer.
Följande konfigurationsalternativ finns på fliken CDA-alternativ i området Enhet:
Urvalslistan
Enhet
Lista över identifierade enheter och brännare.
Listrutan
Läshastighet
Väljer den hastighet som cd:n ska läsas med.
Kryssrutan
Cachelagra spåret på hårddisk före bränning
Sparar ljudfilen i cacheminnet före bränning.
Följande konfigurationsalternativ finns på fliken CDA-alternativ i området Avancerade:
Kryssrutan
Ta bort paus i slutet av ljudspår
Tar bort tystnad i slutet av de enskilda ljudfilerna, vilket innebär att musikspåren övergår smidigt från ett till ett annat. Kryssrutan är markerad enligt standard. 
Ange pauslängden 0 när du avmarkerar kryssrutan om du vill undvika oönskade effekter (läs vidare under fliken spåregenskaper om hur du anger pauslängd).
 
Disc-At-Once
Disc-at-once är en brännmetod där brännaren bränner en hel session utan att lasern stängs av och sätts på mellan spåren. Metoden är bäst lämpad för att bränna ljud-cd som du vill kunna spela upp i stereon eller i bilen.
Track-at-once
Track-at-once är en brännmetod där varje spår bränns separat på skivan. Brännprocessen avbryts efter varje spår, d.v.s. lasern börjar om för varje spår. Med den här brännmetoden går det att bränna en del av en dvd och fortsätta bränna vid ett senare tillfälle. Det är en paus på minst 27 ms mellan spår, vilket kan vara störande för ljud-cd.

CDA-inställningar