Med Nero Burning ROM kan du skapa en ljud-CD som innehåller musikfiler. Den ljud-CD som du skapar kan spelas i alla vanliga CD-spelare. Du kan använda ljudfiler med flera olika format eftersom de olika filerna automatiskt omvandlas till rätt format innan din ljud-CD bränns.   

 

 

 

Vissa CD-spelare kan inte spela CD-RW-skivor. Använd därför CD-R-skivor när du bränner ljudskivor.

 

CD-R
CD-R (Compact Disc-Recordable) är en teknik för media som kan skrivas en gång. Orange Book-standarden definierar lagring av ljuddata och andra data som kan läsas av datorer.

 
Gör så här om du vill skapa en ljud-CD:
1.
Välj alternativet CD i listrutan i fönstret Ny kompilering. (Om fönstret Ny kompilering inte är öppet kan du öppna det genom att klicka på Nytt i huvudfönstret.)
2.
Välj kompileringstypen Ljud-CD i urvalslistan.
à
Flikarna med de inställningsalternativ som är giltiga för den kompileringstypen visas.
3.
Ange önskade alternativ på flikarna.

 

 

 

Ljud-CD-skivor bör alltid brännas med Disc-at-once-metoden. Det här alternativet väljs som standard.

 

Disc-At-Once
Disc-at-once är en brännmetod där brännaren bränner en hel session utan att lasern stängs av och sätts på mellan spåren. Metoden är bäst lämpad för att bränna ljud-cd som du vill kunna spela upp i stereon eller i bilen.

 
4.
Klicka på Nytt.
à
Fönstret Ny kompilering stängs och urvalsfönstret visas.
5.
Välj ut de ljudfiler som du vill bränna till höger i läsarområdet. Ljudfilerna kan komma från hårddisken eller från en ljud-CD.

 

 

 

Du kan även välja en M3U-spellista som källa.

 

 
6.
Dra önskade ljudfiler till kompileringsområdet på vänster sida.
à
De valda filerna har nu lagts till i kompileringen och visas i kompileringsfönstret. Kapacitetsstapeln visar hur mycket utrymme som behövs på skivan.
7.
Upprepa det föregående steget för samtliga ljudfiler du vill lägga till.
8.
Anpassa egenskaperna för ljudfilen för att passa dina krav.
è
Du har nu sammanställt en ljud-cd, som är färdig att brännas.
Närliggande ämnen:
Alternativfönster
MP3
Ljudformatet MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) används för att minska storleken på ljudfiler till en bråkdel av deras ursprungliga storlek (faktor 1:10) med liten kvalitetsförsämring. Du kan beräkna ungefär 1 MB per minut istället för 10 MB för den ursprungliga filen. Det här värdet och kvaliteten kan variera beroende på hur komplex ljudsignalen är. Den bithastighet som används kan fungera som ett mått på kvaliteten. Ju högre bithastighet, desto bättre kvalitet, men även högre minneskrav.

CD-R
CD-R (Compact Disc-Recordable) är en teknik för media som kan skrivas en gång. Orange Book-standarden
definierar lagring av ljuddata och andra data som kan läsas av datorer.

Disc-At-Once
Disc-at-once är en brännmetod där brännaren bränner en hel session utan att lasern stängs av och sätts på mellan spåren. Metoden är bäst lämpad för att bränna ljud-cd som du vill kunna spela upp i stereon eller i bilen.

Kompilera en ljud-cd