Du kan identifiera de tillagda ljudfilerna i musikkompileringarna med hjälp av Gracenote och hämta metadata, till exempel artist och titel, från Gracenote-databasen.
Gör så här:
1.
Välj en kompileringstyp om du vill bränna en musik-cd.
à
Fönstret kompilering öppnas.
2.
Lägg till ljudfiler från hårddisken i musikkompileringen.
3.
Markera en eller fler ljudfiler i kompileringen.
4.
Högerklicka för att öppna snabbmenyn.
5.
Markera posten Hämta metadata.
à
Ljudfilerna analyseras och den information som behövs skickas till Gracenote. Fönstret Redigera metadata öppnas. De metadata som tas emot av Gracenote visas i området Ny info.
6.
Om det behövs kan du redigera metadata, till exempel spårnummer, titel, artist, albumtitel, år och genre.
7.
Klicka på Verkställ.
à
Fönstret Redigera metadata stängs.
è
Metadata skrivs till ljudfilen och visas i Nero Burning ROM. Om kryssrutan Ändra alla filnamn markeras ändras filnamnet på hårddisken (om det är tekniskt möjligt).

Identifiera ljudfiler