Med hjälp av Gracenote MusicID kan Nero Burning ROM identifiera musikfiler. Så kallade metadata, till exempel artist, titel och genre, hämtas från Gracenote-databasen och visas i Nero Burning ROM. Identifierade metadata skrivs på musikfilen och är sedan tillgänglig.     
Det går att identifiera både enskilda ljudfiler och hela original-cd-skivor.
Om metadata för ljud-cd:n inte finns i databasen kan du ange dem och göra dem tillgängliga. Metadata skickas till Gracenote och läggs till i databasen.
Med Gracenote kan du identifiera ljudfiler i alla typer av ljudkompileringar. Detta är särskilt användbart när ljudfiler inte har namngivits alls eller delvis. Metadata som görs tillgängliga av Gracenote används för kompileringen och skrivs till ljudfilerna. På så sätt märks din musiksamling med rätt information.
Under följande åtgärder kan original-cd-skivor identifieras automatiskt i Nero Burning ROM med Gracenote MusicID.
 
 
 
§
Kopiera ljud-cd
§
Spara spår från ljud-cd:n till hårddisken

 

 

 

Musikidentifieringsteknik och relaterade data tillhandahålls av Gracenote®. Gracenote-tekniken utgör branschstandarden inom musikidentifieringsteknik och leverans av relaterat innehåll. Om du vill få mer information besöker du www.gracenote.com. 

 

Automatisk musikidentifiering