Bränningen av etiketten är integrerad i bränningsprocessen. Först bränns kompileringen. Sedan vänder du på skivan så bränns etiketten. 
Det går att bränna etiketten flera gånger på samma LightScribe-skiva. De utskrivna etiketterna justeras efter varandra. Etiketten mörknar och får oftast bättre kvalitet. Det är även möjligt att utöka etiketten med nya element i en senare bränningsprocess.
 
Följande krav måste uppfyllas:
En LightScribe-spelare väljs.
Gör följande för att skriva ut en etikett inom din kompilering:
1.
Välj önskad kompileringstyp i fönstret Ny kompilering.
(om fönstret Ny kompliering inte är öppet kan du öppna det genom att klicka på Nytt i huvuduskärmen.).
2.
Klicka på fliken Övrigt.
3.
Markera kryssrutan Skriv ut etikett i området LightScribe.
4.
Klicka på Skapa.
à
Fönstret CD Label Editor öppnas.
5.
Skapa din etikett eller öppna en som du har skapat med Nero CoverDesigner.

 

 

 

Fönstret cd Label Editor är utformat för Nero CoverDesigner. Utförliga anvisningar om hur du skapar professionella omslag och etiketter finns i den separata användarhandboken till Nero CoverDesigner.

 

 
6.
Ange ytterligare alternativ du behöver.
7.
Klicka på Nytt.
à
Fönstret Ny kompilering stängs och urvalsfönstret visas.
8.
Markera de filer du vill bränna (se Kompilera dataskiva).
9.
Lägg i en tom LightScrive-CD med framsidan nedåt.
10.
Klicka på Bränn.
à
Bränningen startas och kompileringen bränns. En stapel visar hur bränningen fortskrider. När bränningen är klar matas skivan ut. Ett fönster öppnas med uppmaningen “Mata in en LightScribe-skiva med etikettsidan nedåt i enheten“.
11.
Mata in den tomma LightScribe-skivan i brännaren med etikettsidan vänd nedåt, och klicka på OK.
à
Fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe öppnas och utskriften startar. I fönstret Utskriftsegenskaper för LightScribe visas en stapel hur utskriften fortskrider. När utskriften är klar öppnas en dialogruta med meddelandet “Bränning utförd felfritt“.
12.
Klicka på OK.
è
Skivan matas ut. Du har bränt kompileringen och skrivit ut en LightScribe-etikett.
Närliggande ämnen:
LightScribe-inställningar

Skriva ut LightScribe-etikett