I fönstret CD-etikettredigeraren kan du skapa och hämta etiketter. Fönstret öppnas när du klickar på Skapa i området LightScribe på fliken Övrigt för den aktuella kompileringen. 

 

 

 

Fönstret CD Label Editor är utformat för Nero CoverDesigner. I princip spelar det ingen till om du trycker en etikett på papper eller direkt på motsvarande medium. Utförliga anvisningar om hur du skapar professionella omslag och etiketter finns i den separata användarhandboken till Nero CoverDesigner. 

 

 
Följande konfigurationsalternativ finns:
Inre radie

Anger avståndet från etiketten till den inre kanten.

Yttre radie

Anger avståndet från etiketten till den yttre kanten.

Bredd

Anger utskriftsområdets bredd.

Etikettmallar

Här finns ett urval mallar för design av etiketter.
En vald mall kan bearbetas ytterligare och anpassas individuellt.

Ny

Skapar ett nytt etikettdokument.

Öppna

Öppnar en befintlig etikett som har skapats med Nero CoverDesigner.

Spara som

Sparar den skapade etiketten.

OK

Överför den skapade etiketten till kompileringen och stänger fönstret.

Förhandsgranskning

Öppnar fönstret Förhandsgranskning av utskrift som visar ungefär hur etiketten kommer att se ut på LightScribe-skivan.

Avbryt

Avbryter åtgärden och stänger fönstret.

 

Fönstret Cd Label Editor