Nero Burning ROM kan används för att bränna en skiva från en avbildning av en skiva som du har sparat på hårddisken.
Om du vill läsa in en sparad avbildningsfil går du vidare enligt följande:  
1.
Välj en brännare i den nedrullningsbara menyn.
2.
Klicka på knappen  Nero Burning ROM nbr s oeffnen 63464971 Läsa in en avbildningsfil i huvudfönstret.
à
Fönstret Öppna visas.
3.
Välj önskad avbildningsfil och klicka sedan på Öppna.
à
Fönstret Bränn kompilering… öppnas.
4.
Ange önskade bränningsalternativ.
5.
Om det är tekniskt möjligt kan du ändra skivtypen i den nedrullningsbara menyn.
6.
Klicka på Bränn.
à
Bränningen startar. En stapel visar hur bränningen fortskrider. När bränningen är klar matas skivan ut.
è
Bränningen är slutförd. Du kan nu ta bort den brända skivan från brännaren.

Läsa in en avbildningsfil