Det spelar i princip ingen roll om du skriver ut på etikett- eller datasidan. Etikettutskriften sker utanför den vanliga bränningsprocessen. 

 

 

 

DVD-skivans etikettsida kan förses med tryck när som helst.
Vi rekommenderar att du inte trycker på datasidan förrän kompileringen har bränts. Det går inte att bränna nya data på en tryckt datasida. Om du matar in en dvd som redan innehåller data känner Nero Burning ROM av datasidan och avgör hur mycket plats som är tillgänglig och som kan förses med tryck.

 

 
Gör så här om du vill skapa och bränna en Labelflash-etikett eller en DiscT@2 på datasidan av en DVD-skiva:
1.
Om du vill skriva ut en Labelflash-etikett på skivans etikettsida lägger du en tom Labelflash-skiva med etikettsidan vänd nedåt i brännaren.
à
Fönstret Bränn etikett öppnas med Labelflash-logotypen.
2.
Om du vill skriva ut en DiskT@2 på datasidan lägger du en tom skiva med stöd för Labelflash med datasidan nedåt i brännaren.
à
Fönstret Bränn etikett öppnas med DiskT@2-logotypen.
3.
Skapa en etikett enligt önskemål eller öppna en etikett som du har skapat med Nero CoverDesigner tidigare.

 

 

 

Fönstret Bränn etikett och skapandet av etiketter utgår från Nero CoverDesigner. Utförliga anvisningar om hur du skapar professionella omslag och etiketter finns i den separata handboken till Nero CoverDesigner.

 

 
4.
Om du vill ändra det område där etiketten ska skrivas ut använder du inmatningsfälten Inre radie och Bredd.
5.
Om du vill visa eller ändra utskriftsegenskaperna:
1.
Klicka på Ändra.
à
Fönstret Utskriftsegenskaper för Labelflash öppnas.
2.
Om du vill ändra utskriftskvaliteten väljer du en kvalitetsnivå i listrutan Profil för.
3.
Om du har valt alternativet Användardefinierat i menyn Profil för kan du ändra kontraststeg och rotationshastighet.
4.
Klicka på OK.
6.
Fönstret Utskriftsegenskaper för Labelflash stängs och ändringarna godkänns.
7.
Klicka på Bränn.
à
Etikettutskriften startar och fönstret Labelflash – utskrift eller DiscT@2 – utskrift öppnas. I fönstret visas beräknad utskriftstid samt status. När utskriften är klar öppnas en meddelanderuta med information om utskriften.
8.
Klicka på OK.
9.
Meddelanderutan stängs och skivan matas ut.
è
Du har nu skrivit ut en etikett.
Labelflash
Labelflash är en teknik med vilken bilder och text kan brännas på etiketten eller datasidan på en skiva med laser.

Etikett
En etikett avser en etikett på en skiva. Vissa enheter, t.ex. enheter med LightScribe- eller Labelflash-teknik, kan överföra etiketter direkt till särskilda media.

Skriva ut Labelflash- och DiscT@2-etiketter