I fönstret Bränn etikett kan du skapa eller hämta en etikett och skriva ut den på en DVD med stöd för Labelflash. I det högra området visas information som vald utskriftskvalitet och rotationshastighet. Under skivtypen visas om den tomma skivan är ilagd med etikett- eller datasidan nedåt. Beroende på vilken sida som lagts nedåt visas logotypen för Labelflash eller DiscT@2 i fönstret Bränn etikett. 
Följande konfigurationsalternativ finns i fönstret Bränn etikett:
Inmatningsfältet
Inre radie

Anger avståndet från etiketten till den inre kanten.

Inmatningsfältet
Bredd

Anger utskriftsområdets bredd.

Knapp
Redigera

Öppnar fönstret Utskriftsegenskaper för Labelflash.
Här kan du ändra utskriftskvalitet och kontrast och sedan visa ändringarna direkt i förhandsgranskningen.

Knapp
Förhandsgranskning

Öppnar fönstret Förhandsgranskning av utskrift som visar ungefär hur etiketten kommer att se ut på Labelflash-skivan.

Listrutan
Etikettmallar

Här finns ett urval mallar för design av etiketter. En vald mall kan bearbetas ytterligare och anpassas individuellt.

Knapp
Bränning

Startar bränningsprocessen.

Knapp
Avbryt

Avbryter åtgärden och stänger fönstret.

 

 

 

Om du skapar en DiscT@2 visar Nero Burning ROM som standard enbart det tillgängliga utskriftsområdet när etiketten skapas, d.v.s. inte det område där det finns data på DVD:ns datasida. Det går inte att förstora utskriftsområdets radie.

 

Fönstret Bränn etikett