Om du har en Labelflash-brännare kan du skriva ut en etikett på etikett- och/eller datasidan av en Labelflash-dvd. En Labelflash-dvd har ett speciellt mellanlager som förändras när det värms upp av brännarens laserstråle, vilket gör att text och bilder kan skapas på skivan.   

 

 

 

Användargränssnittet i fönstret Bränn etikett fungerar på samma sätt som användargränssnittet i Nero CoverDesigner. I princip spelar det ingen roll om du trycker en etikett på papper eller direkt på motsvarande medium.
Utförliga anvisningar om hur du skapar professionella omslag och etiketter finns i den separata användarhandboken till Nero CoverDesigner. 

 

 

 

 

Funktionen är endast tillgänglig med speciella Labelflash-brännare.

 

 
 
Labelflash
Labelflash är en teknik med vilken bilder och text kan brännas på etiketten eller datasidan på en skiva med laser.

Etikett
En etikett avser en etikett på en skiva. Vissa enheter, t.ex. enheter med LightScribe- eller Labelflash-teknik, kan överföra etiketter direkt till särskilda media.

Labelflash