När du använder direktmetoden sätter du in den ursprungliga skivan i enheten och en tom skiva i brännaren. Den ursprungliga skivan i enheten kopieras omedelbart utan tidsfördröjning till den tomma skivan i brännaren. Direktmetoden gör att du kan kopiera skivor mycket snabbt och den kräver inget ytterligare lagringsutrymme.
För att kunna kopiera direkt behöver du minst två enheter: en som läser skivan och en brännare som skriver. För enhet och brännare gäller följande krav:
 
 
 
§
Brännaren måste ha ett skydd mot buffertfel eller också måste enheten kunna leverera data tillräckligt snabbt. Läshastigheten bör vara minst dubbla skrivhastigheten.
§
Enheten måste kunna leverera information om antal och typ av sessioner, annars är det inte säkert att den kan skapa exakta kopior.
Om du vill kopiera en ljudskiva rekommenderar vi att du kopierar via avbildningskopia eftersom kvaliteten på lästa ljudfiler kan försämras beroende på enheten.  
Buffertfel (buffer underrun)
En buffer underrun är ett avbrott i dataflödet i det interna minnet (t.ex. för brännaren). En buffer underrun beror på ett avbrott i dataflödet till den interna bufferten. Bufferten fortsätter att skicka data till dess att den är tom. När du bränner skickas data kontinuerligt till brännarens buffert för att hålla ett jämnt dataflöde. Om dataflödet avbryts går mediet inte att använda. I dag har de flesta brännare ett skydd mot buffertfel.

Direktkopiering