Om du kopierar via avbildningskopia sparas först en avbildning av den ursprungliga skivan som en fil. Avbildningsfilen bränns sedan på en tom skiva. Det tar längre tid att kopiera via avbildningskopia men det ger ofta bättre resultat.
För att kunna använda avbildningskopian måste det finnas tillräckligt med minnesplats.
Att kopiera via en avbildningskopia lämpar sig särskilt i följande fall:
 
 
 
§
Enbart en enhet är tillgänglig.
§
Du vill göra flera kopior av samma skiva.
§
Du befarar att ett läsfel kan uppstå på käll-cd:n (t.ex. om det finns repor på den).
§
Du vill ha så god återgivning som möjligt (särskilt vad gäller indexpunkter och kvalitet för ljud-cd-skivor).

Avbildningskopia