Nero Burning ROM kan användas för att kopiera skivor. Det finns två metoder:  
 
 
 
§
Direktkopia
§
Avbildningskopia
Båda sätten har för- och nackdelar beroende på dina behov.

Kopieringsmetoder