Följande konfigurationsalternativ finns på fliken Kopieringsalternativ i området Allmänt.
Kryssrutan
Direktkopia
Skapar en kopia med direktkopieringsmetoden.
Om kryssrutan är avmarkerad framställs kopian med metoden för avbildningskopiering.
Följande konfigurationsalternativ finns på fliken Kopieringsalternativ i området källa:
Listrutan
Enhet
Väljer enhet för inläsning av skivan.
Om en avbildningskopia skapas rekommenderar vi att brännaren väljs för inläsningen.
Listrutan
Läshastighet
Fastställer den hastighet som skivan ska läsas in med. 
Kryssrutan
Mata ut källenhet när läsningen slutförts
Matar ut källskivan när läsprocessen har avslutats så att du kan mata in målskivan.
 

Kopieringsalternativ