På fliken Image finns de två områdena Imagefil och Information om hårddiskhastighet. Området Imagefil är enbart aktivt när kryssrutan Direktkopia på fliken Kopieringsalternativ är avmarkerad.
På fliken Image visas följande konfigurationsalternativ i området Imagefil.
Inmatningsfältet
Sökväg

Visar sökvägen till den tillfälliga avbildningsfilen.
 

Kryssrutan
Ta bort imagefil efter skivkopia

Raderar den tillfälliga imagefilen när kopieringen är klar.

Knapp
Bläddra

Öppnar fönstret Spara som, där du kan ange ett filnamn och en katalog som den tillfälliga imagefilen ska sparas under.

Följande konfigurationsalternativ finns på fliken Image i området Information om hårddiskhastighet:
Enhetslista:

Listar tillgängliga enheter och hårddiskar.

Knapp
Testa hastigheten

Testar hastigheterna på tillgängliga enheter och kompletterar listan med den fastställda hastigheten.

 

Avbildningsinställningar