I fönstret Ny kompilering anger du alternativen för kopieringen innan du börjar kopiera. Du kan öppna fönstret via knappen Kopiera i huvudfönstret. Fönstret Ny kompilering består av en listruta samt diverse knappar och flikar.  
Endast de skivtyper som brännaren stöder visas i listrutan. Om brännaren bara kan bränna CD-skivor är listrutan nedtonad.

 

 

 

Med Nero Burning ROM kan du även skapa avbildningsfiler för skivtyper som den installerade brännaren inte kan bränna. Du kan aktivera den här funktionen via menyn Arkiv > Alternativ > Expertalternativ, kryssrutan Aktivera alla bränningsformat som stöds för Image Recorder. Den nedrullningsbara menyn i fönstret Kompilering visar sedan alla skivtyper som stöds.

 

 
Följande konfigurationsalternativ finns:
Knapp
Skivinfo

Visar information om den ilagda skivan, till exempel om innehållet (om det finns något) samt om tillgänglig kapacitet.

Knapp
Kopiera

Startar kopieringen.

Knapp
Avbryt

Stänger fönstret Ny kompilering.

Följande flikar är tillgängliga:
Avbildning

Visar sökvägen till den tillfälliga avbildningsfilen och ger information om hårddiskhastighet.

Kopieringsalternativ

Här finns inställningsalternativ för kopiering.

Läsalternativ

Här finns inställningsalternativ för läsning av originalskivan.

Bränning

Här finns inställningsalternativ för bränning.

 

Kopieringsinställningar