Med Nero Burning ROM kan du kopiera en skiva. Det innebär att du kan göra en exakt kopia av en källskiva och bränna den till en målskiva. Om källskivan är exempelvis en ljudskiva kommer även din kopia att bli en ljudskiva. Beroende på vilken brännare du har installerat kan du kopiera CD-, DVD- eller Blu-ray-skivor. Målskivan måste vara av samma typ som källskivan –du kan exempelvis kopiera en DVD till endast en DVD. I Nero Burning ROM kommer du hur som helst att informeras i det fall då skivtypen inte överensstämmer.

 

 

 

Om du inte har upphovsrätt till skivan och ingen tillåtelse att kopiera den från upphovsrättsinnehavaren bryter kopiering mot nationella och internationella lagar.

 

 

 

 

Vissa skivor är kopieringsskyddade och kan därför inte kopieras. Om du är osäker på om skivan går att kopiera kan du göra en simulering innan du startar den faktiska bränningen.

 

 
Gör så här för att kopiera en skiva:    
1.
Klicka på Kopiera i huvudfönstret.
à
Fönstret Ny kompilering öppnas.
2.
Välj valfritt skivformat (CD, DVD, Blu-ray) från den nedrullningsbara menyn.
3.
Välj den skivtyp som ska kopieras (t.ex. ljudskiva, karaoke, CD, DVD eller data-Blu-ray)från den nedrullningsbara urvalsmenyn Profil på fliken Läsalternativ.
à
Varje läsalternativ har optimerats för respektive skivtyp.
4.
Om du vill kopiera skivor med metoden för Direktkopia:
1.
Markera kryssrutan Direktkopia på fliken Kopieringsalternativ.
2.
Välj den enhet som innehåller den skiva som ska kopieras från den nedrullningsbara menyn Enhet.
3.
Lägg skivan som du vill kopiera i den valda enheten.
4.
Lägg i en tom skiva.
5.
Kopiera skivor med metoden för Avbildningskopiering:
1.
Avmarkera kryssrutan Direktkopia på fliken Kopieringsalternativ.
2.
Lägg i skivan som du vill kopiera i brännaren.
6.
Klicka på Kopiera.
à
Bränningen startar om du kopierar via enheten. Om du använder Nero Image Recorder öppnas dialogrutan Spara avbildningsfil.
7.
Ange ett namn för avbildningsfilen i textrutan vid Filnamn.
8.
Under Spara i väljer du var på hårddisken du vill spara avbildningsfilen, och klickar sedan på Spara.
à
Kopierings- eller sparningsprocessen av avbildningsfilen startar. Du kan följa processen genom att titta på stapeln.
Om du använder en enda brännare vid kopiering kommer programmet att be dig att byta ut källskivan mot en lämplig skrivbar skiva när källskivan har sparats på hårddisken som en avbildningsfil.
9.
Klicka på Nästa.
è
Du har nu kopierat en skiva.

Kopiera skiva