Följande inställningsalternativ finns på fliken Ultrabuffert:
Nedrullningsbar listruta
Metod
Här väljer du hur mycket av datorns internminne (RAM) som Nero Burning ROM kan använda som buffert.
Ultrabufferten fungerar som ett extra tillägg till brännarens eget fysiska buffertminne.
Inmatningsfältet
Storlek på databuffert:
Här väljer du minneskapaciteten som kan anges manuellt.
Inmatningsfältet är endast aktiverat om Manuell konfiguration har markerats i urvalslistan.
 
Buffert
Med en buffert avses ett temporärt minne som bränner och levererar data som inte kan behandlas omedelbart. Bufferten tillåter även kontinuerligt dataflöde.

Ultrabuffertinställningar