Följande inställningsalternativ finns på fliken LightScribe: 
Området
Utskriftskontrast

Här kan du ändra utskriftskvaliteten.

Listrutan
Standard LightScribe-enhet:

Här kan du välja enheten med LightScribe-brännaren.

Listrutan
Genre

Här kan du ange genre.

Listrutan
Aktuell mall

Här kan du definiera en mall för etiketter.

Listrutan
Standardupplösning vid utskrift (DPI):

Här kan du ändra utskriftsupplösningen.

Kryssrutan
Skriver ut LightScribe-etiketter

Aktiverar alternativet för att bränna en LightScribe-etikett automatiskt.
Fliken är enbart tillgänglig om en brännare med stöd för LightScribe är installerad.

 

LightScribe-inställningar