Följande konfigurationsalternativ finns på fliken Kompilering:

 

Kryssrutan
Starta med ny kompilering

Startar när du öppnar en ny kompilering från Nero Burning ROM.

Kryssrutan
Kom ihåg senast använda volymetikett

Sparar skivnamnet och föreslår det även för nästa skiva.

Kryssrutan
Visa kompileringsstorlek i Neros statusrad

Visar lagringsvolymen för dina filer i en statusrad.

Kryssrutan
Rensa arkivbitar hos skrivna filer under ISO-uppdatering

Raderar arkivbitar för sparade filer.

Kryssrutan
Tillåt semikolon i Joliet-namn

Gör det möjligt att förutom standardtecken i gemen- och versalform, Unicode-tecken och tyska omljud, även använda semikolon i filnamn i Joliet-filsystem.

Kryssrutan
Visa ursprunglig sökväg med ISO-kompilering

Visar den fullständiga sökvägen för de tillagda filerna i kolumnen Ursprung i kompileringsfönstret.

 
Arkivbit
Arkivbitar används för att identifiera filer som har redigerats. En fil sparas endast på nytt under nästkommande säkerhetskopieringsprocess om den har redigerats (och en arkivbit har därför nollställts).

Joliet
Joliet är ett tillägg till ISO-9660-standarden för filnamn. Joliet har utformats av Microsoft för att återge fler tecken. Filnamnet kan innehålla upp till 64 tecken och innehålla bokstäverna A-Z, a-z, umlauts, samt tecken från kinesiska, japanska och koreanska.

Kompileringsinställningar