Följande konfigurationsalternativ finns på fliken Expertfunktioner:
Kryssrutan
Aktivera Disc-at-once-överbränning för CD

Aktiverar alternativet att CD-skivor kan överbrännas. 

Nedrullningsbar meny / Inmatningsfält
Absolut/Relativ maxstorlek för överbränning

Definierar hur mycket en CD kan överbrännas.

Kryssrutan
Aktivera DVD-överbränning

Aktiverar alternativet att DVD-skivor kan överbrännas.

Nedrullningsbar meny / Inmatningsfält
Maximal DVD-storlek

Definierar hur mycket en DVD kan överbrännas.

Kryssrutan
Aktivera generation av korta lead-out

Aktiverar alternativet för att bränna ytterligare data på en skiva.

Kryssrutan
Mata inte ut skivan när bränningen är klar

Aktiverar alternativet att skivan ligger kvar i brännaren och inte matas ut när bränningen är klar.

Kryssrutan
Aktivera alla stödda brännarformat för Image Recorder

Aktiverar alternativet att alla bränningsformat för Image Recorder är tillgängliga.
Nu är det också möjligt att göra kompileringar som den installerade brännaren inte kan bränna. Du kan exempelvis skapa en Blu-ray-kompilering utan en Blu-ray-brännare och en avbildningsfil med Nero Image Recorder. 

Området
Neros bränningsfunktioner i snabbmenyn

Gör att Nero Burning ROM kan startas från snabbmenyn. Snabbmenyn ger information och olika alternativ och kan öppnas genom att du klickar på en fil eller en mapp med höger musknapp i Utforskaren i Windows.

 

 

 

Överbränning
Överbränning innebär att mer data än vad som först avsågs skrivs på skivan. Det utförs genom att minska lead-out-området till ett fåtal sekunder vilket oftast räcker. Emellertid bryter detta mot CD-standard och kan resultera i brännings- och uppspelningsfel (beroende på brännare).

 

 
 

Expertegenskaper