Följande inställningsalternativ finns på fliken Cache:
Inmatningsfältet
Sökväg för cachefil

Visar sökvägen för cache-minnet.
Du kan ange sökvägen manuellt eller välja den i webbläsarfönstret.

Knapp
Bläddra

Öppnar ett webbläsarfönster.
Du kan välja en mapp där data buffras före och under bränningen.

Inmatningsfältet
Minsta lediga hårddiskutrymme som inte bör användas av Nero

Anger minimigränsen för lagringsvolym på den cache-enhet som inte används av Nero Burning ROM.

Kryssrutan
Cachefiler som har dragits över från en CD-ROM enhet

Sparar filer som har lagts till en kompilering från en källskiva på en temporär plats.
Om du avmarkerar den här kryssrutan måste du mata in originalkällskivan under bränningsprocessen.

 
Cacheminne
Cache är en snabbare buffert som används inom flera områden i en dator för att komma åt större datavolymer snabbare. Cache ger ett kontinuerligt dataflöde.

Cache-inställningar