Du ställer in alternativen för arbetet med Nero Burning ROM i fönstret Alternativ. 
Följande flikar är tillgängliga:
Kompilering

Här finns alternativ för kompileringen och för alternativfönstret.

Cache

Innehåller alternativ för cacheminnet.

Tecken

Här finns inställningsalternativ för text.

Ljud

Ger alternativ för olika ljudeffekter i samband med bränningen.

Expertegenskaper

Här finns inställningsalternativ för överbränning och bränning.
Vi rekommenderar att standardinställningarna behålls.

Databas

Väljer standardnamngivningsmetoden för ljudfiler som ska sparas från en ljudskiva till hårddisken.

Ultrabuffert

Anger storleken på RAM-bufferten.

Filläsare

Här finns inställningsalternativ för filläsaren.

Övrigt

Innehåller inställningsalternativ för kompilering, bränning, databas och användargränssnitt samt avancerade inställningar.

LightScribe

Innehåller alternativ för konfiguration av LightScribe-brännare, till exempel utskriftskontrast (kvalitet), standardenhet och standardmall.
Fliken är enbart tillgänglig om en brännare med stöd för LightScribe är installerad.

 

Inställningsalternativ